Τμήματα

Βρεφικός σταθμος Κερατσίνι

Βρεφικό

από 2 μηνών έως 18 μηνών

Βρεφικός σταθμος Κερατσίνι

Μεταβρεφικό

από 18 μηνών έως 2 ετών

Βρεφικός σταθμος Κερατσίνι

Μικρό Προ – Προνηπιακό

από 2 ετών έως 3 ετών

Βρεφικός σταθμος Κερατσίνι

Μεγάλο Προ – Προνηπιακό

από 3 ετών έως 4 ετών

Βρεφικός σταθμος Κερατσίνι

Προνηπιακό

από 4 ετών έως 5 ετών

Βρεφικός σταθμος Κερατσίνι

Νηπιαγωγείο

από 5 ετών έως 6 ετών

* Με άδεια του
Υπουργείου Παιδείας

Επικοινωνήστε μαζί μας!